สำนักงานของเราให้บริการรับทำบัญชีแบบครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ และควบคุมคุณภาพโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและภาษี มากกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบบัญชี ในหลากหลายอุตสาหกรรม จากหนึ่งในสี่บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ (Big 4)

 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกรายการบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
 • จัดทำงบกำไรขาดทุนรายไตรมาสส่งให้ผู้บริหารเพื่อวางแผนภาษี
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 • ให้คำแนะนำวางระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายในขั้นพื้นฐานของบริษัท
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

บริการจัดทำและนำส่งแบบภาษีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด การจ้างสำนักงานบัญชีจะช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าของกิจการได้มากขึ้น เจ้าของกิจการไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องภาษีที่ต้องจัดทำและนำส่งในทุกเดือน ทำให้มีเวลาทุ่มเทสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รายเดือนและรายปี
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จัดเตรียมและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี และประจำปี
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านประเด็นภาษีต่างๆ
Call Now Buttonติดต่อสอบถามโทร 092-392-3889