บริการด้านภาษีของสำนักงานมีดังนี้

1. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รายเดือนและรายปี ได้แก่ ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน

 

 

จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน

จัดเตรียมและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) และประจำปี (ภ.ง.ด.50)

ให้คำแนะนำปรึกษาด้านประเด็นภาษีต่างๆ

สำนักงานบัญชีของเรามีบริการจัดทำและนำส่งแบบภาษีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด การจ้างสำนักงานบัญชีจะช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าของกิจการได้มากขึ้น เจ้าของกิจการไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องภาษีที่ต้องจัดทำและนำส่งในทุกเดือน  ทำให้มีเวลาทุ่มเทสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

 

 

Call Now Buttonติดต่อสอบถามโทร 092-392-3889